Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Ordynacja podatkowa → Postępowanie podatkowe 202 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7

2015.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-347/15-5/PK
     ∟ możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) udokumentowanie wydatku poniesionego na własne cele mieszkaniowe (Ordynacja podatkowa)

2015.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4515-33/15/ASz
     ∟ Czy zachowek zasądzony na podstawie ugody sądowej może zostać zaliczony jako ciężar spadkowy zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2015.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4518-1-3/15-2/AN
     ∟ Ordynacja podatkowa w zakresie obowiązku przedkładania pełnomocnictwa.

2014.03.31 - Minister Finansów - PK4/8012/310/JWA/13/14/RD-30432
     ∟ sposób składania pełnomocnictw do organów podatkowych

2013.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-630/13-5/MG
     ∟ Uznanie skuteczności doręczenia zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego oraz okres, w którym Wnioskodawca może dokonać korekty podatku należnego.

2013.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-427/13-2/MG
     ∟ Skuteczność doręczenia zastępczego zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego.

2013.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-426/13-2/MG
     ∟ Skuteczność doręczenia zastępczego zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego.

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-195/13-4/AD
     ∟ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z „ulgi za złe długi” w sytuacji gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło Wnioskodawcy odszkodowanie.

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-195/13-5/AD
     ∟ Podatek od towarów i usług w zakresie skuteczności doręczenia zawiadomienia o zamiarze skorzystania z „ulgi za złe długi”.

2013.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-77/13-4/JK
     ∟ Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca prawidłowo dokonał korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2012 r.?

2013.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1281/12-2/MM
     ∟ Zastosowania doręczenia zastępczego w przypadku skorzystania z możliwości korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego

2013.01.15 - Minister Finansów - PK4/8012/364/AAN/11/13/47
     ∟ obowiązek przedkładania pełnomocnictwa

2013.01.10 - Minister Finansów - PK4/8012/362/AAN/11/343
     ∟ obowiązek przedkładania pełnomocnictwa

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-826/12/HK
     ∟ Czy Urząd Skarbowy ma prawo naliczyć i pobrać odsetki od zaległości podatkowej w przypadku, gdy jednocześnie na koncie podatnika występuje nadpłata w okresie, za który są naliczane odsetki od tej zaległości?

2012.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-728/12/AZb
     ∟ Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach z podaniem informacji o prowadzonym postępowaniu podatkowym.

2012.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-589/12/AM
     ∟ „Kwestia skuteczności doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 dłużnikowi przez Wnioskodawcę, przesłania przez Wnioskodawcę dłużnikowi informacji o zamiarze skorygowania podatku należnego w jednym zawiadomieniu, zastosowania potwierdzenia z urzędu skarbowego o rejestracji dłużnika jako czynnego podatnika VAT oraz sposobu liczenia okresu przekroczenia terminu płatności wierzytelności”

2012.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-755/12/MS
     ∟ Czy do zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 mają zastosowanie przepisy art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa?

2012.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4160-76/11/12-5/MS1
     ∟ Cały dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w 2010 r., nabytej w 2008 r. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w której Wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały od 25.03.2009 r. do 14.06.2010 r., korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.08.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-520/12-4/MS1
     ∟ Zakres możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

2012.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1160/11/RSz
     ∟ - możliwość dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności,- określenie, w jakim okresie Wnioskodawczyni może dokonać korekty podatku należnego

2011.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-877/11-2/EN
     ∟ Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych.

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-682/11/MS
     ∟ Prawo do korekty z tytułu wierzytelności nieściągalnych.

2011.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-310/11-4/JF
     ∟ Doręczenie w trybie zastępczym zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego należy uznać za skuteczne, zatem Spółka ma prawo do dokonania korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.

2011.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-111/11-2/AM
     ∟ Zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2011.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-6/10/11-S/IM
     ∟ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2011.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1071/10/UH
     ∟ Korekta podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych należności

2011.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1984/10-2/JK
     ∟ Czy jednorazowe złożenie pełnomocnictwa do akt urzędu – określające zakres czynności do wykonywania których umocowany jest pełnomocnik (w tym podpisywanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze złożonej korekty deklaracji) jest wystarczające do reprezentowania podatnika w ww. typach spraw i nie wymaga każdorazowego składania tego samego pełnomocnictwa w tym samym urzędzie?

2011.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1217/10/KM
     ∟ Czy posiadanie dowodu nadania listu oraz informacji z urzędu pocztowego o tym, kto odebrał list jest wystarczające dla dokonania korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy?

2011.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-842/10-4/GC
     ∟ 1. Czy wartość przekazywanych kontrahentom towarów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (jako koszty reklamy)?2. Czy ww. zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów może być dokumentowane tzw. dowodem wydania RW?

2010.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1200/10/AB
     ∟ Sposób udokumentowania kwoty podatku zapłaconego w obcym państwie.

1 2 3 4 5 6 7Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj