Najnowsze interpretacje
indywidualne i ogólne

 

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.286.2016.3.MH
     ∟Czy u Wnioskodawcy, który otrzyma od Spółki przychód (kwota zwolniona z kapitału zakładowego Spółki), wynikający z obniżenia kapitału zakładowego tej Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów, stanowiący zwrot części dokonanych wcześniej przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie tych udziałów, wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.974.2016.4.AP
     ∟ustalenie, czy zobowiązania Spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, rozliczone poprzez kompensatę (potrącenie dwustronne lub trójstronne), przy pomocy karty płatniczej, inkasa lub akredytywa, będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodów bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle, mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.271.2016.2.JR
     ∟Czy Wnioskodawczyni może przeznaczyć część przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania (kwotę ok. 8 400 zł) na własne cele mieszkaniowe, czyli dobudowę balkonu do Jej mieszkania, pomniejszając tym samym wysokość dochodu do opodatkowania 19% podatkiem dochodowym ?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.7.2017.1.MAP
     ∟amortyzacji lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w części w działalności gospodarczej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.1.2017.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.688.2016.2.MK
     ∟Czy po centralizacji podatkowej w zakresie podatku VAT powiat będzie miał obowiązek ewidencjonować na kasie rejestrującej opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej, które opisano we wniosku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.4.2017.2.KT
     ∟w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży nowo powstałej działki o nr ewid. 259/19 oraz opodatkowania sprzedaży tej działki

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.5.2017.2.MC
     ∟w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży nowo powstałych działek oraz opodatkowania sprzedaży tych działek

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.7.2016.9.S.17.ALN
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych w oparciu o proporcję sprzedaży, nieuwzględniania zdarzeń spoza zakresu VAT w kalkulacji proporcji sprzedaży, braku obowiązku stosowania jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.) – w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.683.2016.2.ALN
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT naprawy motocykli objętych ubezpieczeniem po wygaśnięciu gwarancji producenta. Obowiązek wystawiania faktur VAT za świadczoną usługę naprawy.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.692.2016.2.JM
     ∟Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz synów – art. 6 pkt 1 ustawy.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.2.2017.2.KT
     ∟w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży nowopowstałych działek oraz opodatkowania sprzedaży tych działek

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.705.2016.2.JM
     ∟Status rolnika ryczałtowego i występowanie jako podatnik VAT czynny w pozostałej działalności gospodarczej.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1071.2016.1.AP
     ∟ustalenie, czy zobowiązania Spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, rozliczone poprzez zapłatę za pobraniem, będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodów bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle, mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.711.2016.2.JM
     ∟Wnioskodawca, nie będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1067.2016.1.AG
     ∟Czy wycieczka sfinansowana częściowo ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spowoduje u pracownika powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.713.2016.2.ALN
     ∟Obowiązek korekty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie materiałów do naprawy motocykli.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.728.2016.1.OS
     ∟w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz prawa do odliczenia podatku według proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.9.2017.2.KK
     ∟w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży dwóch nowo powstałych działek oraz opodatkowania sprzedaży ww. działek

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.131.2017.1.MAP
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w części w działalności gospodarczej

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.729.2016.1.OS
     ∟w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz prawa do odliczenia podatku według proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.63.2017.1.MC
     ∟braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.67.2017.1.MC
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.999.2016.2.KO
     ∟ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.607.2016.2.JS
     ∟w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz prawa do odliczenia podatku według proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.616.2016.2.JS
     ∟w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz prawa do odliczenia podatku według proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.585.2016.2.SM
     ∟W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy oraz rozporządzenia w sprawie proporcji.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.581.2016.2.KK
     ∟W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy oraz rozporządzenia w sprawie proporcji.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.661.2016.2.OS
     ∟w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz prawa do odliczenia podatku według proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1010.2016.1.AG
     ∟Czy sfinansowanie spotkania kulturalno – sportowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spowoduje u pracownika powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i, czy osoby, które nie będą uczestniczyły w spotkaniu, choć miały taką możliwość, powinny również zostać opodatkowane tym podatkiem?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.296.2016.1.KSM
     ∟możliwość preferencyjnego rozliczenia za lata 2014 - 2015 jako osoba samotnie wychowująca dziecko

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.615.2016.2.JS
     ∟w zakresie obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz prawa do odliczenia podatku według proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.14.2017.1.MS
     ∟skutki podatkowe zwolnienia z długu poręczyciela wekslowego

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.291.2016.2.KSM
     ∟możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za lata 2014 - 2015

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.13.2017.1.MS
     ∟skutki podatkowe zwolnienia z długu poręczyciela wekslowego

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.14.2017.2.SK
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobligowana do zapłacenia podatku dochodowego od połowy wartości garażu, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po sprzedaży garażu przed okresem 5 lat od daty nabycia spadku?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.3.2017.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.2.2017.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.687.2016.2.MK
     ∟Czy usługi świadczone przez jednostkę budżetową wnioskodawcy (dom pomocy społecznej) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1004.2016.2.RK
     ∟Czy prowadzoną działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług lekarskich dla dawnego pracodawcy (ten sam Szpital i Oddział), Wnioskodawczyni będzie mogła opodatkować na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.903.2016.2.IL
     ∟Czy na podstawie przepisów podatkowych przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, przed upływem 5 lat, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.295.2016.2.KSM
     ∟Czy dochód pełnoletniego, uczącego się syna osiągnięty w 2015 r. z tytułu renty wyrównawczej wypłacanej przez zakład pracy zmarłego ojca w wysokości 5 070 zł 88 gr, powoduje utratę możliwości korzystania z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania dziecka pełnoletniego – syna?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.12.2017.2.KSM
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym ma Ona prawo do preferencyjnego rozliczenia się z synem jest prawidłowe, skoro nie ukończył 25 roku życia i studia ukończy w czerwcu 2017 r.?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.9.2017.1.MK
     ∟ustalenie wartości prewspółczynnika dla Urzędu Miasta, obowiązek ustalania czy metoda obliczania prewspółczynnika stosowana przez Wnioskodawcę w oparciu o rozporządzenie jest reprezentatywna

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-8/14-6/17-S/BM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Inwestycji przekazanych nieodpłatnie zakładowi budżetowemu.

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.901.2016.2.KK
     ∟Opodatkowanie emerytury otrzymanej z Holandii.

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.10.2017.1.IL
     ∟Czy Wnioskodawca, z tytułu sprzedaży dwóch nowo powstałych działek, dokonanych po upływie ponad 5 lat od nabycia, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.9.2017.1.IL
     ∟Czy Wnioskodawca, z tytułu sprzedaży nowo powstałych działek, dokonanych po upływie ponad 5 lat od nabycia, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.8.2017.1.IL
     ∟Czy Wnioskodawca, z tytułu sprzedaży jednej z nowo powstałych działek, dokonanej po upływie ponad 5 lat od nabycia, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.7.2017.1.IL
     ∟Czy Wnioskodawca, z tytułu sprzedaży nowo powstałych działek, dokonanych po upływie ponad 5 lat od nabycia, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.666.2016.2.JM
     ∟Wnioskodawczyni nie może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.35.2017.2.MG
     ∟stawka podatku dla sprzedaży pepsyny sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 20.14.64.0

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.43.2017.1.MJ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT związanego z planowaną realizacją inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.52.2017.1.IR
     ∟W zakresie uznania realizowanej transakcji za transakcję łańcuchową, określenia podmiotu, który będzie uznany za organizatora transportu oraz miejsca dostawy towarów nabywanych przez Wnioskodawcę, jak również prawa do odliczenia podatku VAT.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.54.2017.1.Msu
     ∟Czy Powiat powinien objąć centralizacją rozliczeń podatku VAT Powiatowy Urząd Pracy

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.22.2017.1.MJ
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb wspomagania zasilania oświetlenia parkowego w związku z dotychczasową sprzedażą nadwyżek energii

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.64.2017.2.JD
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.66.2017.1.JD
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.67.2017.1.IG
     ∟brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.89.2017.1.IG
     ∟brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.644.2016.3.MJ
     ∟zwolnienie od podatku VAT czynności wycofania nieruchomości zabudowanej z majątku spółki do majątku osobistego wspólników, korekta odliczonego podatku VAT od nakładów modernizacyjnych z tytułu 10-letniego okresu korekty od wartości nieruchomości powyżej 15.000 zł.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-863/13-5/17-S/AK
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług pomocniczych świadczonych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeniowych i firm innych niż zakłady ubezpieczeniowe

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.10.2017.1.MWj
     ∟Czy podatnik ma prawo odliczać podatek VAT naliczony? Czy podatnik odzyska prawo do częściowego zwrotu podatku jeśli współczynnik proporcji za bieżący rok podatkowy przekroczy 2%?

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.27.2017.2.AK
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.878.2016.4.PM
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.877.2016.4.PM
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.851.2016.2.IL
     ∟Czy Wnioskodawca i Jego rodzeństwo ma płacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości - działki budowlanej, po śmierci matki, która zadeklarowała sprzedać ww. działkę, a Oni przejęli jej prawa i obowiązki w myśl art. 97 pkt 1 Ordynacji podatkowej, skoro prawem spadkobiercy było prawo do wyłączenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i w takiej sytuacji jest także Wnioskodawca i rodzeństwo, ponieważ musi zawrzeć umowę przyrzeczoną, dlatego powinien On i jego rodzeństwo być zwolniony od podatku dochodowego?

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.98.2017.1.PM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika dotyczących poinformowania byłych zleceniobiorców o kwocie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (pytanie nr 2)

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.7.2017.1.PM
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z odprowadzeniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne za zleceniobiorców (pytanie nr 1)

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-314/13-5/17-S/MK
     ∟Czy zwolnienie z długu na mocy art. 58 Kodeksu cywilnego skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.36.2017.2.MG
     ∟stawka podatku dla sprzedaży podłoży mikrobiologicznych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 20.59.52.0

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.11.2017.1.ALN
     ∟Prawa do odliczenia w związku z realizacja projektu.

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.38.2017.2.MG
     ∟stawka podatku dla sprzedaży agarów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.15.0

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.654.2016.2.MWj
     ∟Czy w przedmiotowej sprawie obrót osiągany z tytułu najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług u osób fizycznych będących jej właścicielami? (we wniosku oznaczone jako pytanie nr 3)

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.39.2017.2.MG
     ∟stawka podatku dla sprzedaży ekstraktów wołowych, ekstraktów wątrobowych, wyciągów mózgowo-sercowych, hydrolizatów mózgowych, wyciągów z serc wołowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.14.0

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.721.2016.2.IŻ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.40.2017.2.MG
     ∟stawka podatku dla sprzedaży ekstraktu drożdżowego sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.69.2017.1.ŻR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy.

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.947.2016.1.PW
     ∟w zakresie określenia płatnika z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.923.2016.2.IK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w ramach tzw. wkładu własnego w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa.

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.594.2016.2.MC
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.33.2017.2.MG
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizacje zadania

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.629.2016.2.MWj
     ∟Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania na zasadzie marży określonej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług ustalając wartość nabycia w sposób przedstawiony w opisie? Czy prawidłowe jest ustalanie wartość nabycia pojazdu biorąc pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia zapłacone zbywcy ?

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.703.2016.2.MWj
     ∟Czy Gmina …. w odniesieniu do realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 projektu po nazwą „…..”, który będzie służył wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy związanych z budową?

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.817.2016.3.KR
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.111.2017.1.PP
     ∟Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia (umowy sprzedaży) udziałów we współwłasności nieruchomości, uprzednio wywłaszczonej, której współwłaścicielem stał się wskutek spadkobrania po pierwotnym właścicielu, będącym stroną decyzji o wywłaszczeniu przedmiotowej nieruchomości?

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.110.2017.1.PP
     ∟Czy Wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia (umowy sprzedaży) udziałów we współwłasności nieruchomości, uprzednio wywłaszczonej, której współwłaścicielką stała się wskutek spadkobrania po matce– spadkobiercy po pierwotnym właścicielu będącej stroną decyzji o wywłaszczeniu przedmiotowej nieruchomości?

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.1048.2016.2.MAP
     ∟opodatkowanie przychodów z najmu

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.40.2017.1.KSM
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli wszyscy spadkobiercy w jednym akcie notarialnym sprzedali swoje udziału w działkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, czyli sprzedano prawo własności tych działek, a kupił je rolnik na cele rolne?

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.950.2016.1.IS
     ∟Możliwość zwolnienia wynagrodzenia otrzymanego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.68.2017.1.JD
     ∟Brak prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadania.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.70.2017.2.AK
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.36.2017.1.KT
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług pomocy społecznej świadczonych w DPS oraz obowiązku wystawiania faktur na rzecz ośrodków pomocy społecznych.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.71.2017.1.ALN
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.74.2017.1.MGo
     ∟Braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.81.2017.1.ŻR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług optometrycznych świadczonych przez Wnioskodawcę.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.949.2016.1.IS
     ∟Możliwość zwolnienia wynagrodzenia otrzymanego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.21.2017.2.MG
     ∟prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP2.4512.16.2017.2.KT
     ∟w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.922.2016.1.Akr
     ∟Czy poniesione wydatki na własne cele mieszkaniowe (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Wnioskodawczyni miała prawo odliczyć od przychodu w momencie obliczania podatku?

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj