Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


396/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-143/16-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-89/16-4/KW1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości

2016.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-118/16/AD
     ∟podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości stanowi jej wartość rynkowa, bez znaczenia pozostaje cena i sposób zapłaty

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-87/16-2/MM
     ∟Czy jeżeli Transakcja zgodnie z pytaniem nr l będzie obligatoryjnie opodatkowana VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia Gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-113/16/PM
     ∟wyłączenie z art. 2 pkt 1 lit. g) – sprzedaż na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-107/16-2/LS
     ∟Czy nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako czynność wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-87/16/MZ
     ∟Czy zakup lokalu mieszkalnego będzie podlegał wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-79/16-3/KW1
     ∟Skutki podatkowe nabycia nieruchomości.

2016.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-77/16/MD
     ∟Wyłączenie z art. 2 pkt 1 lit. g) sprzedaży lokalu przez spółkę gminną, gdzie umowa oparta będzie o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2016.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-78/16/AD
     ∟wyłączenie z art. 2 pkt 1 lit. g) – sprzedaż na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

2016.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-28/16-4/MS2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-48/16/MCZ
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przez spółkę gminną

2016.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-35/16-4/LS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku, gdy w odniesieniu do budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego, Transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-585/15-9/LS
     ∟Czy w związku z powyższym zakup Nieruchomości 1 nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

2016.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-26/16-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2016.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-585/15-8/LS
     ∟Czy w związku z powyższym zakup Nieruchomości 2 nie podlegał opodatkowaniu PCC?

2016.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-77/16-2/MM
     ∟Czy jeżeli Transakcja zgodnie z pytaniem nr l będzie obligatoryjnie opodatkowana VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia Gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-582/15-4/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-602/15-4/MM
     ∟Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-109/16-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2016.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-10/16-2/LS
     ∟Czy nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako czynność wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-562/15-4/LS
     ∟Czy w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)?

2016.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-617/15/KrB
     ∟Czy zakup działki, na którą składają się grunty oznaczone jako tereny mieszkaniowe, jako łąki trwałe oraz jako grunty orne, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-590/15-2/KW1
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie części budynków i budowli, które podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz gdy - w pozostałym zakresie -Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

2016.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-535/15-4/MM
     ∟Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania obu działek wraz z budynkami mieszkalnymi podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT a strony mogą z tego zwolnienia zrezygnować na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, a w konsekwencji sprzedaż będzie opodatkowana stawką VAT 8% i będzie zwolniona z opodatkowania PCC?

2016.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-598/15-2/AF
     ∟Czy Muzeum jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnień zawartych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-592/15-4/MM
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

2016.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-542/15/MD
     ∟Jeżeli nabycie lokalu przez Wnioskodawczynię zostało dokonane w drodze umowy sprzedaży, notariusz jako płatnik prawidłowo pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. Jednakże jeśli Wnioskodawczyni zastosuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych umowy sprzedaży nieruchomości, będzie mogła wystąpić od zwrot nadpłaconego podatku.

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-554/15-2/LS
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu PCC?

2016.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-498/15-2/LS
     ∟Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT oraz spełnią warunki formalne do skorzystania z tej opcji (tj. złożą stosowne oświadczenie) - przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj