Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z
-

 

Interpretacje podatkowe do PKD 47.99.Z

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


197/442400 - interpretacji podatkowych
do PKD 47.99.Z -

1 2 3 4 5 6 7

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.282.2019.2.MC
     ∟(...) kody PKD: 49.41.Z, 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z, 38.11.Z, 38.21.Z, 38.32.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 47.30.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 52.29.C, 66.12.Z, 74.90.Z, 77.12.Z, 77.39.Z. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym i prowadzi (...)

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.382.2019.1.MJ
     ∟(...) to: 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 58.11.Z Wydawanie książek; 58.19.Z Pozostała działalność (...)

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.455.2019.1.MŁ
     ∟(...) ta nie podlega opodatkowaniu. Działalność jest prowadzona zgodnie z wpisem do CEIDG w zakresie następujących kodów PKD: 55.20.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 86.90.A, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.29.Z, 96.04.Z. Faktury dokumentujące (...)

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.355.2019.1.MK
     ∟(...) dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego, dowolnego produktu przez Internet, bezpośrednio przez telewizję, radio i telefon, prowadzoną na aukcjach internetowych - 47.99.Z. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wymieniony powyżej zakres przyszłej prowadzonej działalności może podlegać zwolnieniu na (...)

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.272.2019.3.RK
     ∟(...) sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz 47.59.Z, 42.21.Z, 43.22.Z, 43.32.Z, 43.34.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, opodatkowaną 19% podatkiem liniowym. Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o ustawę o rachunkowości. Wnioskodawca w programie …. jest (...)

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.225.2019.2.WB
     ∟(...) kody PKD: 49.41.Z, 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z, 38.11.Z, 38.21.Z, 38.32.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 47.30.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 52.29.C, 66.12.Z, 74.90.Z, 77.12.Z, 77.39.Z. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym i prowadzi (...)

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.113.2019.2.KK
     ∟(...) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tj. produktów innych niż żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowaną 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska (...)

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.156.2019.2.EN
     ∟(...) nabywa towary od X D w celu ich dalszej odsprzedaży. Sprzedaż ww. produktów prowadzona jest przez Wnioskodawcę poza siecią sklepową, targowiskami oraz straganami (PKD 47.99.Z). Dystrybucja produktów odbywa się na zasadzie MLM – multi level marketing, tj. marketing wielopoziomowy, który zakłada dystrybucję produktów bezpośrednio (...)

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.235.2019.1.DM
     ∟(...) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tj. produktów innych niż żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowaną, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 61.90.Z (...)

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.935.2018.4.MG
     ∟(...) pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej (...)

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.16.2019.1.WM
     ∟(...) w katalogu PKD jako 73.11 Z Działalność agencji reklamowych a ponadto: 18.12.Z, 18.13.Z, 46.19.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.79.Z, 47.91 Z, 47.99.Z, 49.41 Z, 53.20.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 70.21 Z. 70.22.Z, 73.12A, 73.12.C, 7312.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, (...)

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.928.2018.1.BS
     ∟(...) sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C),pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). W latach 2016 – 2017 przychody spółki K wynosiły: __ Poza prowadzeniem podstawowej działalności gospodarczej spółka K świadczyła również usługi (...)

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.358.2018.1.MS
     ∟(...) 47.59.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47,73.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 82.19.Z, 92.00.Z, 96.09.Z. 3. Informacja dot. czy (...)

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.782.2018.3.KM
     ∟(...) 58…działalność wydawnicza, 85.60.Z działalność wspomagająca edukację, 63.12.Z działalność portali internetowych, 72…badania naukowe i prace rozwojowe, 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i (...)

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.378.2018.2.MT
     ∟(...) na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (PKD 43.21.Z, PKD 43.29.Z, PKD 47.99.Z). Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność polega na wymianie, konserwacji, remontach instalacji elektrycznej i odgromowej oraz urządzeń napędowych o (...)

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.380.2018.2.EZ
     ∟(...) i grzejnego), PKD – 47.19.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach), PKD – 46.90.Z (sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana), PKD – 47.99.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami), PKD – 01.50.Z (uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą (...)

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.378.2018.4.AP
     ∟(...) statystycznej prowadzonej przez Zainteresowaną będącą stroną postępowania jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej to: 61.10.Z, 47.19.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 68.20.Z, 70.22.Z. Symbol klasyfikacji statystycznej prowadzonej przez Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania jednoosobowej pozarolniczej (...)

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.188.2018.4.MM
     ∟(...) PKD 47.30.Z. Ponadto wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD 47.30.Z, 41.10.Z, 42.11.Z, 42.22.Z, 43.21.Z, 43.99.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 46.71.Z, 47.19.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 56.10.A, 56.29.Z 56.30.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 74.90.Z, 81.30. Wnioskodawca w ramach prowadzonej wykonywanej działalności gospodarczej jest czynnym (...)

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.294.2018.2.KB
     ∟(...) 25.72.Z, 28.21.Z, 33.20.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.22.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.34.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 45.20.Z, 46.43.Z, 46.51.Z, 46.52.Z, 46.72.Z, 46.73.Z, 46.74.Z, 46.90.Z, 47.99.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 49.41.Z, 49.42.Z, 52.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.21.Z, 71.20.B, 77.32.Z, 80.10.Z, 80.20.Z, 81.29.Z, 95.11.Z, 95.12.Z, (...)

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.343.2018.1.MW
     ∟(...) dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,dowolnego produktu przez Internet,bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,prowadzoną na aukcjach internetowych. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami w tym: sprzedaż z automatów sprzedających itp. Działalność (...)

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.296.2018.3.MR
     ∟(...) PKD 47.30.Z. Ponadto wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD 47.30.Z, 41.10.Z, 42.11.Z, 42.22.Z, 43.21.Z, 43.99.Z, 45.20.Z, 45.32.Z, 46.71.Z, 47.19.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 56.10.A, 56.29.Z 56.30.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 74.90.Z, 81.30. Wnioskodawca w ramach prowadzonej wykonywanej działalności gospodarczej jest czynnym (...)

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.254.2018.2.MJ
     ∟(...) działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wykonuje następującą działalność gospodarczą (kody PKD): 45.19.Z, 45.11 .Z, 45.20.Z, 45.31 .Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.63.Z, 47.99.Z, 52.21 .Z Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa, zwanego dalej: (...)

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.253.2018.2.MJ
     ∟(...) Wnioskodawca wykonuje następującą działalność gospodarczą (kody PKD): 45.19.Z, 33.12.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31 .Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61 .Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21 .Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31 .Z, 74.90.Z, 77.11 Z, 77.12.Z, 77.21 Z, 77.29.Z, 77.31 Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.282.2018.2.JO
     ∟(...) Wnioskodawca wykonuje następującą działalność gospodarczą (kody PKD): 45.19.Z, 33.12.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11.Z, 82.19.Z, 82.99.Z, (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.143.2018.2.MC
     ∟(...) Wnioskodawca wykonuje następującą działalność gospodarczą (kody PKD): 45.19.Z, 33.12.Z, 45.11 Z, 45.20.Z, 45.31 Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.61 Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 47.99.Z, 52.10.B, 52.21 Z, 64.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31 Z, 74.90.Z, 77.11 Z, 77.12.Z, 77.21 Z, 77.29.Z, 77.31 Z, 77.32.Z, 77.33.Z, 77.39.Z, 82.11 Z, 82.19.Z, 82.99.Z, (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.281.2018.1.MMA
     ∟(...) działalności gospodarczej. Wnioskodawca wykonuje następującą działalność gospodarczą (kody PKD): 45.19.Z, 45.11.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.63.Z, 47.99.Z, 52.21.Z. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, zwanego dalej: (...)

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.144.2018.2.MC
     ∟(...) działalności gospodarczej. Wnioskodawca wykonuje następującą działalność gospodarczą (kody PKD): 45.19.Z, 45.11 Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.63.Z, 47.99.Z, 52.21.Z Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, zwanego dalej: (...)

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.800.2017.2.JSO
     ∟(...) a ponadto w ramach działalności ujętych w następujących kodach PKD: 18.12.Z, 18.13.Z, 46.19.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 53.20.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 73.12.A, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, (...)

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.473.2017.2.MGR
     ∟(...) prowizyjne i uzależnione od ilości sprzedanych urządzeń w danym okresie rozliczeniowym. Ww. rodzaj działalności został sklasyfikowany jako: PKD 47.99.Z, PKWiU z grupy 47. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowała, że usługi, które zamierza świadczyć, sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU: (...)

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.904.2017.1.AW
     ∟(...) w wyspecjalizowanych sklepach. Prowadzi Pani również działalność oznaczoną PKD: 47.73.Z, 46.19.Z, 46.43.Z, 46.45.Z, 46.46.Z, 46.49.Z, 47.74.Z, 47.75.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 73.11.Z, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 78.10.Z, 82.99.Z, 85.10.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.60.Z, 96.09.Z. Od dnia 1 lipca 2015 r., na podstawie (...)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj