Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2014.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-702/14/BK
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w przypadku odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy rozporządzającej sprzedaży nieruchomości z dnia 2 stycznia 2015 r.?

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-222/14/MCZ
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy darowizny nieruchomości obciążonej hipoteką

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-509/14-2/MZ
     ∟Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, że przed zawarciem umowy darowizny między matką a Wnioskodawczynią nie ma obowiązku przedstawiania notariuszowi zaświadczenia o którym mowa powyżej. Tym samym jest możliwe zawarcie obu darowizn w tym samym akcie notarialnym. Wymóg określony w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie dotyczy bowiem sytuacji, gdy jednym aktem notarialnym objęte są dwie umowy darowizny dotyczące tego samego przedmiotu, polegające na tym, że osoba A daruje udział w nieruchomości osobie B, a następnie osoba B daruje całą nieruchomość osobie C, o ile osoby A i B należą do grupy osób wymienionych w przepisie art. 4a tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem od podatku zwalnia się nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

2014.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-73/14-4/KK
     ∟Czy możliwe jest dokonanie obu umów tj. darowizny oraz umowy rozszerzenia ustawowej wspólności w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy pierwszej umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-681/14-5/AP
     ∟uznanie momentu, w którym dojdzie do wyodrębnienia i przeniesienia własności lokalu poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego za moment dokonania dostawy towaru zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT

2014.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-680/14-2/MN
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłat przez nabywcę lokalu środków pieniężnych na otwarty lub zamknięty rachunek powierniczy.

2014.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-281/14-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu.

2014.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-627/14/RS
     ∟Spełnienie warunku do zastosowania zwolnienia przy wydatkowaniu przychodu ze sprzedaży dokonanej po nabyciu budynku mieszkalnego.

2014.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-129/14-2/MK
     ∟Zwolnienie podmiotowe.

2014.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-454/13/14-S/IL
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2014.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-553/14-2/MC
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych datą powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego jest dzień wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż lokalu (w dacie wydania lokalu nabywcy), czy też dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego prawo własności lokalu mieszkalnego na nabywcę?

2014.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-482/14/MW
     ∟Własne wydatki mieszkaniowe.

2014.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-232/14-3/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji nabytego lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie.

2014.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-339/14/BK
     ∟Czy taka płatność może być uznana jako wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-75/14/DSZ
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wyrok Sądu Rejonowego wydany na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego powoduje takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w postanowieniach art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.06.20 - Minister Finansów - DD3/033/181/OBQ/14/RD-56994/14
     ∟Wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

2014.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-139/14-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-367/14-2/JB
     ∟Przychód uzyskany ze sprzedaży 22 listopada 2013 r. lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca może pomniejszyć o: kwotę zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w wysokości 40.923,43 zł jako koszt uzyskania przychodu, stosownie do treści art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty opłat notarialnych w wysokości 761,38 zł, jako koszt odpłatnego zbycia nieruchomości.

2014.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-348/14-2/ES
     ∟wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

2014.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-156/14-2/TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu.

2014.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-118/14/IL
     ∟Czy właściwym jest skorzystanie z ulgi podatkowej związanej z przeznaczeniem środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup mieszkania na własne cele w wysokości środków faktycznie wydatkowanych na zakup nieruchomości pomimo braku przeniesienia własności nowego mieszkania na podstawie aktu notarialnego?

2014.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-18/14-11/JK4
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-39/14-2/MC
     ∟Ustalenie wartości firmy, podlegającej amortyzacji podatkowej

2014.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1153/13/KK
     ∟Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania, wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie będące własnością córki jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe?

2014.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-329/13-6/MK
     ∟1. Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będący notariuszem działając jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych jest zobowiązany do poboru podatku od zmiany umowy spółki w wyniku zwiększenia majątku spółki w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?2. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zwiększenia majątku spółki?

2014.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-328/13-2/MK
     ∟1. Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będący notariuszem działając jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych jest zobowiązany do poboru podatku od zmiany umowy spółki w wyniku zwiększenia majątku spółki w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?2. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zwiększenia majątku spółki?

2014.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1134/13-4/WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2014.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-777/13-6/JK4
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej.

2014.03.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-106/14-4/JK4
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej.

2014.02.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-128/13-4/KK
     ∟Czy możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy pierwszej umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj