Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-595/09-4/MS
     ∟1. Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie?2. Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów?3. Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?4. Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-594/09-4/MS
     ∟Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-593/09-4/MS
     ∟1.Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie?2.Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów?3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?4.Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-592/09-4/MS
     ∟Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-591/09-4/MS
     ∟3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-589/09-4/MS
     ∟Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-588/09-4/MS
     ∟Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-587/09-4/MS
     ∟Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-586/09-4/MS
     ∟3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?

2009.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-629/09/IB
     ∟1) Od kiedy należy liczyć początek źródła przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkania)? 2) Czy w koszty nabycia nowego mieszkania Wnioskodawca może wliczyć i w jakiej części:- prowizję bankową w wysokości 2.455,38 zł; - opłatę za oszacowanie wartości lokalu w wysokości 150 zł, - wpłatę z tytułu kosztów ubezpieczenia, koszt w wysokości 1.294,66 oraz opłacenie miesięcznych kosztów w wysokości 96,79 zł, - zaliczkę w wysokości 3.000 zł na poczet zakupu mieszkania, - wydatki poniesione na rzecz pośrednika w kwocie 5.769,38 zł, - raty kredytu (spłacane z rachunku Wnioskodawcy i małżonki) w okresie dwóch lat licząc od daty stanowiącej początek źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania? 3) Jakie dokumenty należy przedstawić w urzędzie skarbowym w celu potwierdzenia powyższych wpłat? 4) Jakie kwoty (procentowo) urząd skarbowy będzie wliczał w koszty nabycia nowego mieszkania wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę i małżonkę oraz tylko na Wnioskodawcę? 5) Czy kwotę 2.563,38 zł, którą pobrał notariusz za sporządzenie aktu notarialnego Wnioskodawca może wliczyć i w jakim procencie w koszty nabycia mieszkania i czy dowodem może być akt notarialny?

2009.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-200/09/AŻ
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadku?

2009.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-593/09-2/ES
     ∟1. Od daty którego aktu notarialnego liczony jest okres w którym należyzapłacić 10% podatek sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego nr 2? ,2.Czy sprzedając ww. lokal mieszkalny nr 2 w styczniu 2010 r.Wnioskodawczyni wraz z mężem będzie zobowiązana do zapłacenia 10% podatku dochodowego?

2009.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-484/09-2/EŻ
     ∟1. Co do których osiąganych – pozostałych przychodów, ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, z tyt. umów dzierżawy, jeśli środki finansowe zostają przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a najemcą jest:- osoba fizyczna (członek wspólnoty),- osoba prawna – członek wspólnoty (posiadający akt notarialny zakupu lokalu użytkowego),- osoba trzecia?2. Czy opłaty (przychody) z tyt. najmu miejsc postojowych dokonywane przez właścicieli lokali mieszkalnych, bądź właścicieli lokali użytkowych (jedni i drudzy to członkowie wspólnoty), mieszczą się w definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego i funkcjonalnego korzystania z nich przez członków? Wtedy dochody uzyskane z tego tytułu powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

2009.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-422/09-3/MS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową Nieruchomości wniesionych do tej spółki aportem koszty nabycia Nieruchomości na dzień ich sprzedaży należy ustalić w wysokości wartości początkowej Nieruchomości pomniejszonej o sumę dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziału (ogółu praw i obowiązków) w spółce komandytowej należy ustalić koszty nabycia udziału w tej spółce w wysokości wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia dokonania aportu (wartości wykazanej w akcie notarialnym zawartym na okoliczność wniesienia wkładu)?

2009.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-747/09/PP
     ∟1. Czy uzyskany dochód przez Wspólnotę Mieszkaniową ze sprzedaży strychu, a przeznaczony na remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy dochód stanowi tylko kwota wpłacona w gotówce tj. 3.200.000,00 zł czy również wartość remontu dachu i wykonania wind?3. Jeśli dochodem będzie również wartość wykonanych prac to jak określić wartość niepieniężnych zobowiązań kupującego kosztorysowo czy według faktycznie poniesionych nakładów co będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac jakie ma wykonać kupujący?4. Jeżeli w/w dochód nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, to w jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do poszczególnych składników ceny sprzedaży?5. Czy datą powstania obowiązku podatkowego od kwoty 3.200.000,00 będzie data wpływu środków finansowych na konto wspólnoty czy data podpisania umowy notarialnej sprzedaży a datą powstania obowiązku w stosunku do świadczeń niepieniężnych data zakończenia prac budowlanych?

2009.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-366/09-3/MS
     ∟Czy wykazując w księgach i ewidencji środków trwałych spółki osobowej, jako jej środki trwałe, nieruchomości wniesione aportem, jako wartość początkową tych nieruchomości należy przyjąć wartość określoną w akcie notarialnym, na podstawie którego nieruchomości zostaną wniesione do spółki osobowej, jednakże nie większą niż wartość rynkowa aportu na dzień wniesienia wkładu?

2009.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-723/09/AP
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki związane z założeniem spółki, w szczególności koszty sporządzenia aktów notarialnych?

2009.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-753/09-5/MR
     ∟1.Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy sprzedaży garażu na raty?2.Czy za moment wydania garażu należy uznać moment podpisania aktu notarialnego?3.Czy sprzedaż garażu (udziału w hali garażowej) należy traktować jak sprzedaż towaru?

2009.09.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-753/09-4/MR
     ∟1.Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy sprzedaży garażu na raty?2.Czy za moment wydania garażu należy uznać moment podpisania aktu notarialnego?3. Czy sprzedaż garażu (udziału w hali garażowej) należy traktować jak sprzedaż towaru?

2009.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-423/09-2/KS
     ∟Jaką datę należy uznać za datę powstania przychodu podatkowego ze sprzedaży mieszkań i innych lokali (nieruchomości), w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-624/09/HS
     ∟Czy zbycie gruntu przed upływem 5-ciu lat od daty jego nabycia będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2009.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-197/09-2/AK
     ∟Czy Wnioskodawca nadal może korzystać z ulgi zwalniającej go z zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2009.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-682/09-2/BD
     ∟Określenie daty wydania lokalu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.

2009.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-318/09-5/ES
     ∟Czy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym zbycie 1/2 części działki nabytej w wyniku podziału majątku dorobkowego bez spłat i dopłat na podstawie art.10 i 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 powołanej ustawy?

2009.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-586/09/AM
     ∟Czy w związku z wyborem metody rachunkowej ustalania różnic kursowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe powinny być zaliczane do przychodów lub kosztów podatkowych?

2009.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-380/08-4/AM
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży powyższej działki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2009.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-323/09-4/JC
     ∟za datę przychodu należnego należy uznać datę przeniesienia własności lokalu wraz z częścią nieruchomości wspólnej, wynikającą z aktu notarialnego, na podstawie którego dokonywana będzie sprzedaż danego lokalu.

2009.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-322/09-4/JC
     ∟za datę przychodu należnego należy uznać datę przeniesienia własności lokalu wraz z częścią nieruchomości wspólnej, wynikającą z aktu notarialnego, na podstawie którego dokonywana będzie sprzedaż danego lokalu.

2009.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-321/09-4/JC
     ∟za datę przychodu należnego należy uznać datę przeniesienia własności lokalu wraz z częścią nieruchomości wspólnej, wynikającą z aktu notarialnego, na podstawie którego dokonywana będzie sprzedaż danego lokalu.

2009.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-320/09-4/JC
     ∟za datę przychodu należnego należy uznać datę przeniesienia własności lokalu wraz z częścią nieruchomości wspólnej, wynikającą z aktu notarialnego, na podstawie którego dokonywana będzie sprzedaż danego lokalu.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj