Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2012.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1223/11-3/JW
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do naliczenia podatku VAT z tytułu wydania przez Agencje nagród (prezentów) uprawnionym konsumentom?

2012.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-504/11-5/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki.

2012.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-504/11-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki.

2012.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-504/11-3/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki.

2012.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-504/11-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki.

2012.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-502/11-EK
     ∟Czy koszty udokumentowane fakturami otrzymanymi od Organizatora w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług promocyjno - marketingowych stanowią koszty uzyskania przychodu, które jako koszty pośrednie powinny być rozpoznane w momencie ich poniesienia?

2012.01.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-502/11-3/EK
     ∟Czy koszty udokumentowane fakturami otrzymanymi od Organizatora w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług promocyjno - marketingowych stanowią koszty uzyskania przychodu, które jako koszty pośrednie powinny być rozpoznane w momencie ich poniesienia?

2011.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1416/11/AL
     ∟W zakresie opodatkowania przekazania nagród i prezentów w formie znaków legitymacyjnych oraz opodatkowania przekazania nagród i prezentów w formie towarów.

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1404/11/AW
     ∟Odpłatne przekazanie nagród dla klientów w ramach programu lojalnościowego za cenę niższą niż cena zakupu jest dostawą towarów, dla której podstawą opodatkowania jest kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia.

2011.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1119/11/BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Spółkę stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i pozagimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1294/11-3/BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach wystawianych przez Agencje marketingowe z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług reklamowych. Rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu przekazywania towarów przez Agencje w ramach nabywanych przez Spółkę usług reklamowych.

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-912b/11/AD
     ∟Czy w przypadku usług gastronomicznych świadczonych przez podatnika i sprzedawanych za symboliczną kwotę 0,05 zł przy dokonaniu zakupu w okolicznościach opisanych w punkcie 68. wniosku, kosztem uzyskania przychodów koszt wytworzenia tych wyrobów?

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-912a/11/AD
     ∟Czy w przypadku usług gastronomicznych świadczonych przez podatnika i sprzedawanych za symboliczną kwotę 0,05 zł przy dokonaniu zakupu w okolicznościach opisanych w punkcie 68. wniosku, przychodem podatkowym podatnika jest cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego rabatu?

2011.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1339/11-2/MP
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych przez L. z tytułu świadczenia usług promocji produktów leczniczych.

2011.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-403/11-5/KS
     ∟Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-403/11-4/KS
     ∟Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1611/11/AL
     ∟W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego wydania towarów w ramach akcji promocyjnej.

2011.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1233/11/AL
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.

2011.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-874/11-5/AK
     ∟do dnia 31 marca 2011r. nieodpłatne przekazanie towarów przez Spółkę w ramach działań marketingowych, mających na celu zwiększenie sprzedaży, a więc związanych z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1043/11-2/JK
     ∟opodatkowanie oraz dokumentowania nieodpłatnego przekazania i sprzedaży bonów

2011.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-970/11-2/MPe
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

2011.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-856/10/11-5/S/IGo
     ∟Nieodpłatne wydanie wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych przez Spółkę związane bezpośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu VAT.

2011.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-305/11-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy (Organizatora) z tytułu realizowanego programu lojalnościowego.

2011.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-654/11/ASz
     ∟Czy przekazaniu nagród towarzyszyć będzie obowiązek wystawienia PIT-8C na okoliczność otrzymania nagrody do kwoty nie przekraczającej 200,00 zł netto przez pracowników Klienta?

2011.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-859/11-2/KT
     ∟Przekazywanie towarów w ramach darowizn, dokonane w związku ze świadczoną usługą marketingową, nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

2011.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-675/11-4/AK
     ∟wydanie towarów w ramach zleconej usługi reklamowej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez świadczącego usługi reklamowe

2011.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-614/08/11-4/S/ASi/KOM
     ∟Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazywania klientom towarów(bonusów) w ramach akcji promocyjno-reklamowej

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-715/11-2/ISz
     ∟opodatkowanie przekazywanych nagród w ramach akcji marketingowych organizowanych przez Spółkę na zlecenie Klienta;

2011.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-575/11-4/IZ
     ∟dotyczy rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu wydań towarów i świadczenia usług bez wynagrodzenia, których koszt wliczony jest do podstawy opodatkowania kompleksowej usługi marketingowej

2011.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2-443-478/11-4/IZ
     ∟Wystawienie przez Wnioskodawcę faktury wewnętrznej, dokumentującej nieodpłatne wydanie towarów, spowodowałoby dwukrotne opodatkowanie tego samego towaru. Raz w fakturze wystawionej przez Agencję Reklamową na rzecz Wnioskodawcy, a drugi raz przez samego Wnioskodawcę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj