Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2016.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.962.2016.1.KB
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajętego urządzenia będącego przedmiotem umowy najmu zawartej na warunkach promocyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-766/16-2/MK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia przychodu ze sprzedaży towarów w ramach zorganizowanej akcji promocyjnej oraz kosztów jego uzyskania

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-512/16-2/LSz
     ∟Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT udzielanych aptekom rabatów pośrednich, sposobu ich dokumentowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.788.2016.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.787.2016.1.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.515.2016.2.KO
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem nagród związanych z działaniem promocyjnym

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-435/16-2/MS
     ∟obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT w związku z udzielanymi przez Wnioskodawcę aptekom rabatami pośrednimi oraz sposobu ich dokumentowania i terminu obniżenia obrotu i kwoty podatku

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1025/16-2/MS
     ∟Czy w związku z planowanym przekazaniem pracownikom Wnioskodawcy elektronicznych kart rabatowych, z których pracownicy jak i członkowie ich rodzin będą mogli dokonywać zakupu paliw z rabatem, rabaty te będą stanowiły dla pracowników i członków ich rodzin przychód jako częściowe nieodpłatne świadczenie, od których to Wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy przekazanie pracownikom elektronicznych kart rabatowych będzie neutralne podatkowo?

2016.08.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-312/16-5/EKu
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozstrzygnięcia czy po stronie Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Producenta na wytworzenie wyrobów sprzedawanych następnie w ramach akcji promocyjnych np. po cenach niższych niż koszty wytworzenia lub cena rynkowa, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Producenta.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-996/16-2/MS
     ∟Czy w związku z planowanym przekazaniem pracownikom Wnioskodawcy elektronicznych kart rabatowych, z których pracownicy jak i członkowie ich rodzin będą mogli dokonywać zakupu paliw z rabatem, rabaty te będą stanowiły dla pracowników i członków ich rodzin przychód jako częściowe nieodpłatne świadczenie, od których to Wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy przekazanie pracownikom elektronicznych kart rabatowych będzie neutralne podatkowo?

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1009/16-2/MS
     ∟Czy w związku z planowanym przekazaniem pracownikom Wnioskodawcy elektronicznych kart rabatowych, z których pracownicy jak i członkowie ich rodzin będą mogli dokonywać zakupu paliw z rabatem, rabaty te będą stanowiły dla pracowników i członków ich rodzin przychód jako częściowe nieodpłatne świadczenie, od których to Wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy przekazanie pracownikom elektronicznych kart rabatowych będzie neutralne podatkowo?

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-257/16-6/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową.

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-848/16-2/EC
     ∟Czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydawanych w ramach akcji premiowej kontrahentom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą?

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-465/16-2/JO
     ∟opodatkowanie świadczonych usług marketingowych wraz z wydaniem nagród

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-440/16-3/MAO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, na których wykazana kwota wynagrodzenia odpowiada wartości nagród wydawanych uczestnikom loterii

2016.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-440/16-2/MAO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, na których wykazana kwota wynagrodzenia odpowiada wartości nagród wydawanych uczestnikom loterii

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-463/16-2/AS
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej oraz prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjną.

2016.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-277/16-2/IG
     ∟Czy Spółka ma prawo do odliczenia pełnej wartości podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, których wydanie podlegało będzie opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-87/16/AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków związanych z organizacją akcji promocyjnej

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.122.2016.2.AP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z prowadzonym programem lojalnościowym

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.104.2016.2.AP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z prowadzoną sprzedażą premiową skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

2016.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-249/16/JŁ
     ∟Wydatki poniesione na organizację konkursu w ramach akcji marketingowej będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1026/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1024/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-259/16/TS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację działań w zakresie CSR, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia?

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-247/16/TS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na realizację działań w zakresie CSR, stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia?

2016.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-51/12/16-5/S/AK
     ∟Czy pod pojęciem jednorazowej wartości nagrody, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, należy rozumieć wartość nagrody uzyskanej przez klienta w związku z zakupem pojedynczej usługi objętej Promocją o charakterze sprzedaży premiowej, a nie sumę nagród w przypadku, gdy klient otrzyma nagrody więcej niż jeden raz w danym roku?

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-7/16-3/EC
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydając dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, towary za symboliczną odpłatnością w ramach akcji premiowej, na wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyt. 3)

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-7/16-2/EC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, wydając biorącemu udział w akcji promocyjnej dealerowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółce osobowej, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrodę w zamian za zgromadzone punkty w akcji promocyjnej, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych? (pyty. 1) Czy w opisanym stanie faktycznym, przekazując partnerowi handlowemu, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółką osobową, której wspólnikami są osoby fizyczne, nagrody w akcjach promocyjnych prowadzonych we współpracy, na wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego partnera lub klienta końcowego? (pyt. 2)

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1025/12/16-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj