Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.90.2017.2.BS
     ∟W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.69.2017.2.BS
     ∟W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.227.2017.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z otrzymaniem przez rolników dodatkowych produktów w związku z organizowaną akcją promocyjną.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.138.2017.2.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem i obsługą akcji promocyjnych

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.255.2017.1.JK3
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazanych nagród

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.101.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.22.2017.1.JK2
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do uczestników korzystających akcji promocyjnej

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.71.2017.2.MM
     ∟Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży jako koszt sprzedaży bezpośredni zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.113.2017.1.MM
     ∟Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej zakupujących towary w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej powstanie jakikolwiek przychód podatkowy – np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.112.2017.1.MM
     ∟Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów po cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.108.2017.1.PW
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej w związku z którym na Spółce mogą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.1200.2016.2.EC
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi programami lojalnościowymi .

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP2.4512.896.2016.2.MAO
     ∟Skoro Strona wykonywać będzie na rzecz Zleceniodawcy-Klienta dwie odrębne czynności w postaci dostawy towarów i świadczenia usługi promocyjnej, w celu udokumentowania tych świadczeń Zainteresowany będzie zobowiązany do wystawienia faktury obejmującej dwa odrębne świadczenia - dostawę towarów i świadczenie usługi promocyjnej i wykazania ich w odrębnych pozycjach, o ile moment powstania obowiązku podatkowego poszczególnych czynności pozwoli na ich wspólne fakturowanie zgodnie z terminami wystawiania faktur.

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.656.2016.2.AT
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.652.2016.1.BS
     ∟w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród oraz innych świadczeń uczestnikom akcji promocyjnych w formie konkursów, sprzedaży premiowych, itp.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.986.2016.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.985.2016.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.984.2016.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.983.2016.1.DR
     ∟Czy w związku z wydawaniem w ramach Akcji nagród oraz innych świadczeń Przedsiębiorcom uczestniczącym w Akcjach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB-2.4511.367.2016.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.260.2016.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.241.2016.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.239.2016.1.BC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.707.2016.2.JC
     ∟Obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu udzielonych rabatów pośrednich i terminu tego obniżenia.

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.169.2016.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodu podatkowego.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063.ILPB1-3.4511.164.2016.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063.ILPB1-3.4510.55.2016.2.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.794.2016.1.LSz
     ∟Dotyczy skutków podatkowych sprzedaży trzech towarów w zestawie w cenie dwóch w ramach akcji promocyjnej.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.776.2016.1.IB
     ∟Czy świadczenia, które otrzymają członkowie Kasy w związku z działaniami wizerunkowo-promocyjnymi będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.608.2016.2.LSz
     ∟Dotyczy ustalenia czy udzielane premie stanowią opusty, obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT, sposobu ich dokumentowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj