Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcja promocyjna

 

akcja promocyjna 448 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2008.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1186/08-4/AG
     ∟Czy na Wnioskodawcy, z tytułu wydania nagród w ramach Loterii, w sytuacji, gdy wygrana w Loterii przypadnie osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), w wyniku dokonanego przez taką osobę zakupu produktów objętych Loterią w ramach prowadzonej przez taką osobę działalności gospodarczej, ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

2008.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1741/08-3/AK
     ∟nieodpłatne przekazanie praw do uczestnictwa w konferencjach bądź wyjazdu na wycieczkę, jako związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

2008.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1741/08-2/AK
     ∟przekazaniu nagród rzeczowych, gdy istniało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów (stanowiących nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach (np. sprzęt AGD)) - ich nieodpłatne przekazanie klientom w ramach organizowanych konkursów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako dostawa towarów,

2008.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-824/08-2/EN
     ∟Czy towary zakupione przez Wnioskodawcę z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla klientów, którzy spełnią warunki określone w regulaminie promocji, w ramach akcji utworzonej w celu zwiększenia wartości sprzedaży, a od których to zakupów został odliczony podatek VAT – podlegają opodatkowaniu tymże podatkiem w momencie przekazania ich klientom?

2008.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-673a/08/KM
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów (wyrobów własnych i firm zewnętrznych, nagród prezentów) w celach reklamowych.

2008.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-700/08-2/JB
     ∟Czy przekazanie nagrody w akcji promocyjnej naszych towarów w postaci kuponów premiowych sodexho o dowolnej wartości, oraz kilkakrotne nagradzanie w trakcie roku jednej osoby rodzi po naszej stronie obowiązek odprowadzenia vat należnego od tych przekazań? Czy przekazanie talonów premiowych pracownikom naszych kontrahentów nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych po stronie kontrahentów będących pracodawcami uczestników promocji, jak również dla obdarowanych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł?

2008.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-893/08-2/ASi
     ∟wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania klientom towarów (nagród) w ramach akcji promocyjnej

2008.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-928/08/ASz
     ∟Czy otrzymane przez sprzedawców bony pieniężne w ramach prowadzonej akcji promocyjnej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 złotych?

2008.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-695/08-6/EC
     ∟Czy prawidłowym jest, że Spółka stosuje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów przedstawicieli handlowych obcych sieci detalicznych i hurtowni, których jednorazowa wartość przychodu (bonu premiowego) nie przekracza 100 zł? Czy Spółka ma obowiązek składania informacji na druku PIT-8C, gdy wartość bonów premiowych przekracza 100 zł?

2008.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1027/08-2/GD
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo naliczając podatek VAT należny od wydanych nagród klientom w ramach akcji promocyjnej /sprzedaży premiowej/? Czy też jak wynika z interpretacji wydanych w ostatnim czasie nie istnieje konieczność odprowadzania podatku należnego VAT od wydanych gratisów?

2008.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-597/08-4/MŚ
     ∟Czy poniesione przez Spółkę koszty w związku z nieodpłatnym przekazywaniem podczas organizowania akcji promocyjnych soczewek (nabytych uprzednio od ich producentów) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w pełnej wysokości?

2008.06.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-207/08-3/MC
     ∟Czy całość wydatków poniesionych na nabycie towarów wykorzystywanych do organizowanego konkursu stanowi koszty uzyskania przychodów?

2008.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-290/08-2/JG
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo zaliczając wartość towarów przeznaczonych na akcje promocyjne do kosztów uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia, tj. w chwili przekazania towarów do sklepu?

2008.05.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-129/08-4/EN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nagród oraz ich opodatkowanie podczas akcji promocyjnych.

2008.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-143/08/JK
     ∟Nieodpłatne przekazanie nagród podlega opodatkowaniu jako jeden z elementów usługi reklamowej świadczonej przez "A" i nie musi być opodatkowane kolejny raz jako nieodpłatne wydanie towarów.

2007.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-170/07-2/AS
     ∟1. Czy bony zakupowe wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego przez Spółkę programu lojalnościowego oraz nagrody w postaci obniżki ceny towarów lub usług otrzymywanych przez Konsumentów za dopłatą stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku?2. Czy wartość wydanych nagród rzeczowych lub usług otrzymanych przez Konsumenta za dopłatą w części pokrytej umorzonymi punktami stanowi nagrodę uzyskaną w sprzedaży premiowej, a więc jeśli wartość umorzonych punktów nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustaw...

2007.10.01 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-78/07/UK/SP
     ∟Czy przekazywanie prezentów lub zużycie artykułów spożywczych w trakcie badania rodzi obowiązek podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

2007.09.26 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-193/07
     ∟Czy wskazane we wniosku wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów? W dniu 2 lipca 2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na produkcji i sprzedaży sprzętu oświetleniowego. Sprzedaż produktów Spółki dokonywana jest przez wieloszczeblową sieć dystrybutorów. W ramach prowadzonej działalności Wnioskująca podejmuje różnego rodzaju działania motywujące dystrybutorów (i ich pracowników) do zwiększenia sprzedaży produktów Spółki, przykładowo:1. konkurs dla elektroinstalatorów, organizowany w ramach akcji promocyjnej w okresie od 18 września 20...

2007.09.17 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/974/KDO/423/78/07/ES
     ∟Czy wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji podobnie jak wydatki na ulotki i foldery reklamowe rozpowszechniające informacje na temat akcji promocyjnych mogą być potraktowane jako wydatki na cele reklamowe w świetle przepisów obowiązujących po 01.01.2007r.

2007.09.14 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PDII/423/1/285/07
     ∟Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków mających na celu zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych przez Podatnika.UZASADNIENIEW dniu 29.06.2007 roku do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie ...

2007.09.10 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-326/07/MF
     ∟Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie (czy będą to wydatki reprezentacyjne) w stosunku do wydatków poniesionych na upominki (książki, pióra, zegarki, talerze, kosmetyki w większości oznaczone logo miesięcznika “M”, którego wydawcą jest Spółka), przekazywane stałym kontrahentom-podmiotom zlecającym zamieszczenie reklamy w „M”, podczas akcji promocyjnych przeprowadzanych z okazji świąt i uroczystości m. in. Dnia Kobiet, Bożego Narodzenia, Dnia Wiosny?

2007.09.10 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-284/07/MF
     ∟Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (czy są to koszty reprezentacji) ma zastosowanie w stosunku do wydatków na: upominki (dodatki) dla prenumeratorów za zaprenumerowanie miesięcznika “MM”, którego wydawcą jest Spółka; upominki dla stałych kontrahentów (zlecających zamieszczenie reklamy w “MM”) podczas akcji promocyjnych; organizację spotkań (konferencji, imprez), w szczególności na wynajęcie pomieszczeń, catering, nagrody?

2007.09.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-318/07/TARP
     ∟W związku z zaistniałym stanem faktycznym Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o zajęcie stanowiska czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1241 ze zm.), w opisanej powyżej sytuacji w związku z wykonywaniem:1. usług polegających na stworzeniu koncepcji i zbudowaniu strony internetowej, 2. usług polegających na prowadzeniu akcji hostessowych, na Spółce z o.o. IQ Marketing ciąży obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w art. 13#178; ust. 1 wskazanej ustawy?

2007.08.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-56b/07/UK/SP
     ∟Czy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wydania towaru lub świadczenia usługi uczestnikowi akcji promocyjnej, w zamian za uzbierane punkty?

2007.08.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-56a/07/UK/SP
     ∟Czy przekazanie prezentów promocyjnych uczestnikowi akcji marketingowej stanowi przekazanie towarów bez wynagrodzenia lub darowiznę, jeżeli jest realizowane w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i za przeprowadzoną akcję zostanie wystawiona faktura VAT klientowi, który zlecił jej przeprowadzenie?

2007.08.01 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.II/2-443/234/06
     ∟1. Prawo do rozliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa.2. Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług wartości wydanych talonów. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 23.08.2006 r. znak: PUS.II/443/84/2006/JZ oraz uznaje stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2006 r. L.dz.DF/57/2006 za prawidłowe. Wnioskiem z dnia 24.05.2006 r. L.d...

2007.06.13 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-173/07/KM
     ∟Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki, powiększone o należny podatek naliczony zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, na nabycie towarów o niewielkiej wartości, np. termometr, spinki do włosów, portfel, przekazywanych ostatecznym nabywcom produktów Spółki (klientom aptek) jako upominki (gratis) przy zakupie towaru Spółki? Spółka sprzedaje produkty lecznicze, suplementy diety i kosmetyki hurtowniom farmaceutycznym, które odsprzedają je aptekom.

2007.05.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-193/07/RM
     ∟1. Czy koszty nabycia nagród wręczonych jako nagrody aptekom są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy koszty nabycia nagród wręczonych przez aptekarzy nabywcom produktów są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.05.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-109/09/RM
     ∟1. Czy koszty nabycia nagród wręczonych jako nagrody aptekom są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy koszty nabycia nagród wręczonych przez aptekarzy nabywcom produktów są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.05.31 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-106/07/KUKM
     ∟1. Czy koszty bonów towarowych wydawanych z przeznaczeniem dla właścicieli i pracowników salonów w związku z taką promocją mogły być w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. (w przypadku Spółki – do dnia 31 marca 2007 r., jako że z tym dniem Spółka kończy rok podatkowy) zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów?2. Czy koszty bonów towarowych wydawanych z przeznaczeniem dla właścicieli i pracowników salonów w związku z taką promocją mogą być w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. (w przypadku Spółki – od dnia 1 kwietnia 2007 r., jako że z tym dniem Spólka kończy rok podatkowy) zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj