Pobierz bezpłatnie
aktywne formularze podatkowe, księgowe, kadrowe

 

Całość   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

Ankieta personalna Ankieta personalna
Darowizny - ulgi PIT - dokumentacja Darowizny - ulga PIT
Darowizny kościelne - dokumentacja Darowizny kościelne
Delegacja - rozliczenie podróży służbowej Delegacja - rozliczenie wyjazdu służbowego 2011-2013
Delegacja - rozliczenie podróży służbowej Delegacja - rozliczenie wyjazdu służbowego 2013-2016
Dowód przesunięć międzymagazynowych Dowód przesunięć międzymagazynowych 2011-2016
Dowód wewnętrzny sprzedaży nieudokumentowanej kpir Dowód wewnętrzny sprzedaży kpir 2011-2016
Dowód sprzedaży nieudokumentowanej ryczałt Dowód wewnętrzny sprzedaży ryczałt 2011-2016
Dowód wewnętrzny zakupu - kpir Dowód wewnętrzny zakupu kpir 2011-2016
Dowód wewnętrzny zakupu - ryczałt Dowód wewnętrzny zakupu ryczałt 2011-2016
Dowód zmniejszenia kosztów / zwiększenia przychodów Dowód zmniejszenia kosztów / zwiększenia przychodów
Dowód zmniejszenia kosztów / zwiększenia przychodów Dowód zmniejszenia kosztów / zwiększenia przychodów
Dowód zwiększenia kosztów Dowód zwiększenia kosztów
Drobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik dla niezaawansowanych. Drobne oszustwa podatkowe. ANTYporadnik dla niezaawansowanych.
Dzienne zestawienie faktur - kpir Dzienne zestawienie faktur kpir 2011-2016
Dzienne zestawienie faktur - ryczałt Dzienne zestawienie faktur ryczałt 2011-2016
Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy 2011-2016
Ewidencja pomyłek - kasa fiskalna / rejestrująca Ewidencja pomyłek na kasie fiskalnej
Kilometrówka - ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu PIT CIT kilometrówka 2011-2017
Ewidencja przebiegu pojazdu VAT Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 2014-2017
Ewidencja przychodów - ryczałt Ewidencja przychodów - ryczałt 2011-2016
Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej 2011-2016
Ewidencja sprzedanuch przetworów 2016 Ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2016
Ewidencja sprzedanuch przetworów 2017 Ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 2017
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2011-2016 Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2011-2016
Ewidencja urlopów Ewidencja urlopów 2011-2016
Ewidencja sprzedaży VAT 2011-2016 Ewidencja VAT sprzedaży 2011-2016
Ewidencja zakupów VAT 2011-2016 Ewidencja VAT zakupów 2011-2016
Ewidencja VAT - zwolnienie podmiotowe Ewidencja VAT zwolnieni podmiotowo 2011-2016
Ewidencja VAT - zwolnienie podmiotowe Ewidencja VAT zwolnieni podmiotowo 2017
Ewidencja wyposażenia Ewidencja wyposażenia 2011-2016
Ewidencja zatrudnienia 2011-2016 Ewidencja zatrudnienia 2011-2016
Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji - do kasy fiskalnej Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji - do kasy fiskalnej
Faktura korygująca VAT 2011-2012 Faktura korygująca VAT 2011-2012
Faktura korygująca VAT 2013 Faktura korygująca VAT 2013
Faktura korygująca VAT 2013 - omyłki Faktura korygująca VAT 2013 omyłki
Faktura korygująca VAT 2013 - rabat w danym okresie Faktura korygująca VAT 2013 rabat w okresie
Faktura korygująca zaliczkowa VAT 2013 Faktura korygująca VAT 2013 zaliczkowa
Faktura korygująca VAT 2014-2016 Faktura korygująca VAT 2014-2016
Faktura korygująca VAT rabat w danym okresie 2014-2016 Faktura korygująca VAT rabat w danym okresie 2014-2016
Faktura korygująca VAT zwrot zaliczki 2014-2016 Faktura korygująca VAT zwrot zaliczki 2014-2016
Faktura uproszczona VAT 2013 - dla wielu stawek VAT Faktura VAT uproszczona 2013 (wiele stawek VAT)
Faktura VAT w excelu - Faktura VAT MP w excelu 2011-2012 Faktura VAT 2011-2012 (+ VAT MP)
Faktura VAT w excelu 2013 Faktura VAT 2013 (+ VAT MP, WE uproszczona)
Faktura VAT w excelu 2014-2017 + duplikat Faktura VAT 2014-2017
Faktura VAT marża 2011-2012 Faktura VAT marża 2011-2012
Faktura VAT marża 2013 Faktura VAT marża 2013
Faktura VAT marża 2014-2015 Faktura VAT marża 2014-2016
Faktura proforma w excelu 2011-2012 Faktura VAT proforma 2011-2012
Faktura VAT proforma 2013 Faktura VAT proforma 2013
Faktura VAT proforma 2014-2016 Faktura VAT proforma 2014-2016
Faktura VAT RR 2011-2017 Faktura VAT RR 2011-2017
Faktura uproszczona VAT 2013 - dla jednej stawki VAT Faktura VAT uproszczona 2013
Faktura VAT uproszczona 2014-2016 - dla jednej stawki VAT Faktura VAT uproszczona 2014-2016
Faktura VAT uproszczona dla wielu stawek VAT 2014-2016 Faktura VAT uproszczona na wiele stawek VAT 2014-2016
Faktura VAT w excelu 2014-2016 walutowa polsko-angielska Faktura VAT walutowa 2014-2016
Faktura zaliczkowa VAT oraz VAT MP 2011-2012 Faktura VAT zaliczkowa 2011-2012
Faktura zaliczkowa VAT oraz VAT MP 2013 Faktura VAT zaliczkowa 2013
Faktura VAT zaliczkowa 2014-2016 Faktura VAT zaliczkowa 2014-2016
Oświadczenie - ryczałt za jazdy lokalne Jazdy lokalne 2011-2017
Kalkulator giełdowy w excelu 2011-2017 Kalkulator giełdowy 2011-2017
Kalkulator limitu zwolnienia podmiotowego VAT Kalkulator limitu zwolnienia podmiotowego VAT 2011-2017
Kalkulator odsetek - rozlicza wpłaty na zaległość, odsetki oraz koszty upomnienia Kalkulator odsetek - rozliczenie wpłat
Kalkulator odsetek podatkowych i cywilnoprawnych Kalkulator odsetek 2016
Kalkulator wynagrodzenia urlopowego Kalkulator wynagrodzenia urlopowego
Kalkulator zaliczek PIT - Niania 2011-2016 Kalkulator zaliczek PIT - niania 2011-2016
Kalkulator zaliczek PIT - praca za granicą Kalkulator zaliczek PIT - praca za granicą 2011-2016
Kalkulator zaliczek PIT - działalność gospodarcza i wynajem, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2011
Kalkulator zaliczek PIT - działalność gospodarcza i wynajem, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2012
Kalkulator zaliczek PIT 2013 - działalność gospodarcza i wynajem, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2013
Kalkulator zaliczek PIT 2014 - działalność gospodarcza i wynajem, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2014
Kalkulator zaliczek PIT 2015 - działalność gospodarcza i wynajem, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2015
Kalkulator zaliczek PIT 2016 - działalność gospodarcza, wynajem i przetwory, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2016
Kalkulator zaliczek PIT 2017 - działalność gospodarcza, wynajem i przetwory, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2017
Kalkulator zaliczek PIT 2018 - działalność gospodarcza, wynajem i przetwory, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2018
Kalkulator zaliczek PIT 2019 - działalność gospodarcza, wynajem i działalność nierejestrowana, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2019
Kalkulator zaliczek PIT 2020 - działalność gospodarcza, wynajem i działalność nierejestrowana, wszystkie zasady opodatkowania Kalkulator zaliczek PIT 2020
Karta przychodów pracowników 2011 Karta przychodów pracowników 2011
Karta przychodów pracowników 2012 Karta przychodów pracowników 2012
Karta przychodów pracowników 2013 Karta przychodów pracowników 2013
Karta przychodów pracowników 2014 Karta przychodów pracowników 2014
Karta przychodów pracowników 2015 Karta przychodów pracowników 2015
Karta przychodów pracowników 2016 Karta przychodów pracowników 2016
Karta przychodów pracowników 2017-2018 Karta przychodów pracowników 2017-2018
Karta przychodów pracowników 2019 Karta przychodów pracowników 2019 (IV kw.)
Karta przychodów pracowników 2020-21 Karta przychodów pracowników 2020-21
Karta przychodów pracowników 2022 Karta przychodów pracowników 2022
Karta urlopowa Karta urlopowa 2011-2017
Komentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Komentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
KP - kasa przyjmie KP - kasa przyjmie
Książka kontroli Książka kontroli 2011-2017
Księga przychodów i rozchodów Księga przychodów i rozchodów 2011-2016
Księga przychodów i rozchodów - rolnik Księga przychodów i rozchodów rolnik 2011-2016
KW - kasa wypłaci KW - kasa wypłaci
Lista obecności Lista obecności 2011-2017
Lista płac 2011 w excelu Lista płac 2010-2011 12 poz.
Lista płac 2010-2011 w excelu Lista płac 2010-2011 19 poz.
Lista płac 2012 w excelu Lista płac 2012
Lista płac 2013 w excelu Lista płac 2013
Lista płac 2014 w excelu Lista płac 2014
Lista płac 2015 w excelu Lista płac 2015
Lista płac 2016 w excelu Lista płac 2016
Lista płac 2017-2018 w excelu Lista płac 2017-2018
Lista płac 2019 w excelu Lista płac 2019
Lista płac 2019 w excelu Lista płac 2019 (IV kw.)
Lista płac 2020-21 w excelu Lista płac 2020-21
Lista płac 2022 w excelu 01-06 + 07-12 Lista płac 2022
Miesięczne zestawienie dokumentów dotyczące zmniejszenia kosztów, zwiększenia przychodów Miesięczne zestawienie dokumentów - zmniejszenie kosztów, zwiększenie przychodów
Miesięczne zestawienie dokumentów dotyczące zwiększenia kosztów Miesięczne zestawienie dokumentów - zwiększenie kosztów
CN - Nomenklatura Scalona - 2011 Nomenklatura Scalona CN 2011
Nota korygująca VAT 2011-2012 Nota korygująca VAT 2011-2012
Nota korygująca VAT 2013 Nota korygująca VAT 2013
Nota korygująca VAT 2014-2016 Nota korygująca VAT 2014-2016
Nota księgowa - dowód korygujący w excelu Nota księgowa 2011-2016
Nota odsetkowa z kalkulatorem odsetek Nota odsetkowa
Opis otrzymanego towaru materiału Opis otrzymanego towaru - materiału
Paragon - potwierdzenie zawarcia umowy na piśmie Paragon 2011-2014
PK - Polecenie Księgowania PK - Polecenie księgowania 2011-2017
PKWiU 2015 (nowa) PKWiU 2015 (nowa)
Plan urlopów Plan urlopów 2011-2016
Pokwitowanie zapłaty Pokwitowanie zapłaty
Prostytucja. ANTYporadnik podatkowy. Prostytucja. ANTYporadnik podatkowy.
Przejściówka GUS PKWiU 1997 -> 2004 Przejściówka PKWiU 1997 -> 2004
Rachunek do umowy o dzieło w excelu Rachunek do umowy o dzieło 2011-2018
Rachunek do umowy o dzieło w excelu Rachunek do umowy o dzieło 2019
Rachunek do umowy o dzieło w excelu Rachunek do umowy o dzieło 2022
Rachunek do umowy zlecenia w excelu Rachunek do umowy zlecenia 2011-2019
Rachunek do umowy zlecenia w excelu Rachunek do umowy zlecenia 2019
Rachunek niania 2011 Rachunek niania 2011
Rachunek niania 2012 Rachunek niania 2012
Rachunek niania 2013 Rachunek niania 2013
Rachunek niania 2014 Rachunek niania 2014
Rachunek niania 2015 Rachunek niania 2015
Rachunek niania 2016 Rachunek niania 2016
Rachunek prawa autorskie 2011-12 Rachunek prawa autorskie 2011-2012
Rachunek prawa autorskie 2013-2016 Rachunek prawa autorskie 2013-2016
Rachunek prawa autorskie 2019 Rachunek prawa autorskie 2019
Rachunek zwykły bez VAT 2011-2016 Rachunek zwykły bez VAT 2011-2016
Raport kasowy 2011-2016 Raport kasowy 2011-2016
Reklamacja - protokół i odpowiedź, załatwienie reklamacji - wzór Reklamacja - odpowiedź i protokół, wzór
Reklamacja - zgłoszenie reklamacyjne - wzór Reklamacja - zgłoszenie wzór
Skierowanie na badania lekarskie Skierowanie na badania lekarskie
Specyfikacja dostawcy (specyfikacja dostawy) Specyfikacja dostawy 2011-2016
Spis z natury 2011-2013 do 10.5.2013 Spis z natury 2011-2013 - do 10.5.2013
Spis z natury 2013-2016 Spis z natury 2013-2016
Spis z natury 2017 Spis z natury 2017
Świadectwo pracy Świadectwo pracy 2011-2016
Umowa cesji domeny internetowej Umowa cesji domeny internetowej
Umowa o udostępnienie telefonu służbowego Umowa o udostępnienie telefonu służbowego
Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej
Umowa sprzedaży samochodu Umowa sprzedaży samochodu
Umowa z nianią - umowa uaktywniająca Umowa z nianią - umowa uaktywniająca
Weryfikator PESEL Weryfikator PESEL
Weryfikator podatkowy konsultantki Avon, Oriflame itp. Weryfikator podatkowy Avon, Oriflame 2011-2012
Weryfikator podatku eBay, Allegro, Świstak Weryfikator podatku Allegro 2011-2012
Wezwanie do zapłaty z kalkulatorem odsetek Wezwanie do zapłaty
Wniosek o udzielenie urlopu (wniosek urlopowy) Wniosek urlopowy 2011-2017
Przelew / wpłata na rachunek organu podatkowego Wpłata / przelew podatku
Bankowy lub pocztowy dowód wpłaty Wpłata bankowa / pocztowa
Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2011-2016 Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2011-2016
Wynajem prywatny miniksięgowość Wynajem miniksięgowość 2012-2016
Wynajem prywatny miniksięgowość Wynajem miniksięgowość 2017
Wynajem prywatny miniksięgowość Wynajem miniksięgowość 2022
Wz - Pz Wz - Pz 2011-2017
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Zwrot detaliczny - anulowanie paragonu fiskalnego Zwrot detaliczny 2011-2016

Księgarnia epodatnik.pl
Dokumenty (dowody) księgowe
Ewidencje i księgi podatkowe
Kadry i płace
Kalkulatory w excelu
Umowy
Pozostałe pliki
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj